Ringette - It´s FUN!

Tikka Ringetestä tuli keväällä 2018 Tähtiseura. Tähtiseurat ovat urheiluseuroja, jotka täyttävät tietyt laatukriteerit. Kriteerit varmistavat laadukkaan lasten ja nuorten toiminnan urheiluseurassa.

Tikka Ringeten laadukkuuden tunnusmerkkejä ovat muun muassa seuraavat asiat:

  • jokaisesta toiminnassa mukana olevasta lapsesta ja nuoresta huolehditaan
  • toiminta on monipuolista ja kannustavaa
  • ohjaajat ja valmentajat ovat hyvin koulutettuja ja osaavia
  • seura pitää hyvää huolta ohjaajista ja valmentajista
  • seurassa on sovittu pelisäännöistä kaikissa junioriryhmissä (lasten ja vanhempien kesken, ringeten kirjallinen toimintalinjaus)
  • nuorisotoiminnan organisoijina toimivat asiansa osaavat henkilöt

Tikka Ringetelle on laadittu oma toimintakäsikirja, joka on seuran työkalu ja ohjaa toimintaa. Toimintakäsikirjaa päivitetään / täydennetään tietyin väliajoin. Käsikirjaan voi jokainen tutustua ja palaute on tervetullutta.

Ringeten käsikirja

 

 

 

  

 


RINGETTE KIITTÄÄ TUESTANNE