Arvot

Tärkein lähtökohta on jokaisen mukana olevan lapsen, nuoren ja aikuisen huomioon ottaminen yksilönä. Vanhemmille ja joukkueiden vastuuhenkilöille lasten erilaisuuden ymmärtäminen voi olla haasteellista. Tämä ohjeistus pyrkii osaltaan lisäämään tätä ymmärrystä. Parhaat tulokset saavutetaan yhdessä toimien:

 

  • urheilu on aina lasta ja nuorta varten

  • kannusta, älä lannista

  • myönteinen ja tasavertainen ilmapiiri takaa tuloksia

  • keskinäinen luottamus ja kaverin huomioon ottaminen

  • avoimuus ja rehellisyys

  • suvaitsevaisuus - erilaisuus on rikkautta

  • terveelliset ja päihteettömät elämäntavat.

Tähtiseura Ringette Lapset ja Nuoret