Tikkakosken Tikan ohjeistus jäälajien harrastustoiminnasta koronavirusepidemiassa

13.3.2020

Tikkakosken Tikan hallituksen tiedote 13.3.2020

Suomen Kaukalopallo ja Ringetteliitto ry:n hallitus on päättänyt noudattaa koronavirusepidemian osalta Suomen hallituksen, terveysviranomaisten ja Olympiakomitean ohjeita ja suosituksia. Kaukalopallon ja ringeten ottelutapahtumat perutaan perjantaista 13.3.2020 lähtien koronaviruksen COVID-19 takia. Tämä koskee kaikkia liiton ja sen jäsenseurojen alaisia ottelutapahtumia ja turnauksia sekä maajoukkuetoimintoja.

Liitto haluaa tukea urheilijoiden ja heidän lähipiirien sekä kaikkien ringeten ja kaukalopallon parissa toimivien terveyttä, sekä toimia vastuullisesti turvallisen urheilun toimintaympäristön edistämiseksi.

Liitto suosittelee, että harjoitukset ja mahdolliset leiritapahtumat perutaan varatoimenpiteenä toukokuun loppuun saakka. Seuroille ja joukkueille ei suositella tällä hetkellä myöskään matkustamista ulkomaille turnauksiin tai peleihin.

Seurat voivat päättää harjoittelun jatkamisesta oman harkintansa mukaan elleivät terveysviranomaiset toisin ohjeista. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ohjeita ja tiedotteita voi seurata osoitteessa www.thl.fi. SKRL:n liittohallitus käsittelee kokouksissaan päätöksen seurannaisvaikutuksia ja tulee sitä varten pyytämään seuroja arvioimaan tilannetta paikallisesta näkökulmasta.

 

Jäälajien joukkueet voivat päätöksellään jatkaa harrastustoimintaa – erityishuomio käsihygieniaan

 

Tikkakosken Tikan hallitus on keskustellut Liiton suosituksesta ja harkinnut asiaa jäälajien (ringette, kaukalopallo, kelkkajääkiekko) harjoittelun jatkamisen osalta 13.3.2020. Hallituksen enemmistön päätöksellä jäälajien osalta ei nähdä estettä harjoittelulle niin kauan kuin esim. koulut pidetään auki, eikä viranomaisilta tule muita ohjeita. Harjoituksiin osallistuminen on kuitenkin sekä pelaajille, valmentajille että toimihenkilöille vapaaehtoista. Joukkueen toimihenkilöiden päätöksellä harjoitukset voidaan myös peruuttaa Liiton suosituksen mukaisesti. Pyydämme harjoittelua jatkavia joukkueita huomioimaan, että valitsevassa tilanteessa päätös antaa alaikäisen lapsen jatkaa harrastamista kuuluu huoltajille ja lapselle itselleen, eikä lasta tule rangaista mahdollisista poissaoloista.

Mikäli jääharjoittelua jatketaan, joukkueiden tulee kiinnittää korostetusti huomiota ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, erityisesti hyvään käsihygieniaan ja kaikkiin muihin toimiin, joilla mahdollisia pisara- ja kosketustartuntoja voidaan estää. Joukkueiden kannattaa joka tapauksessa harkita pelaajilleen ohjeistusta omatoimisesti toteutettavaan oheisharjoitteluun tulevien viikkojen ajalle.

Yleisohje on, että viranomaisten ohjeita tulee seurata tarkasti ja noudattaa niin halleilla kuin niiden ulkopuolella.

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton tiedote 13.3.2020

 

Mikko Venemies, hallituksen puheenjohtaja
Harri Pohjalainen, ringettejaoston pj, hallituksen jäsen